Bogolyubova, L. I. and Timofeyev, P. P. (1979): Rastitel'noye organicheskoye veshchestvo v osadkakh skvazhiny 336 Distribution of organic materials in sediments at Site 336

Leg/Site/Hole:
DSDP 38
DSDP 38 336
Identifier:
1982-028521
georefid

Creator:
Bogolyubova, L. I.
author

Timofeyev, P. P.
author

Identification:
Rastitel'noye organicheskoye veshchestvo v osadkakh skvazhiny 336 Distribution of organic materials in sediments at Site 336
1979
In: Udintsev, G. B. (editor), Rezul'taty glubokovodnogo bureniya v Atlanticheskom okeane v 38-m reyse "Glomar Chellendzhera"; litologiya i petrografiya The results of deep-water drilling in the Atlantic Ocean on the 38th leg of the Glomar Challenger; lithology and petrography
Izd. Nauka, Moscow, USSR
68-82
Russian
Book
Coverage:Geographic coordinates:
North:75.0000
West:-80.0000East: 20.0000
South:-60.0000

Oceanography; Geochemistry of rocks, soils, and sediments; Atlantic Ocean; bitumens; carbon; composition; Deep Sea Drilling Project; DSDP Site 336; geochemistry; Leg 38; marine geology; oceanography; organic carbon; organic compounds; organic materials; sediments;

.