Timofeyev, P. P.; Yeremeyev, V. V. (1980): Mezozoysko-kaynozoyskiye osadochnyye formatsii vostochnoy chasti Atlanticheskogo okeana (po materialam glubokovodmatsii vostochnoy chasti Atlanticheskogo okeana (po materialam glubokovodnykh skvazhin 41-go reysa b/s "Glomar Chellendzher") Mesozoic-Cenozoic sedimentary formations of the eastern part of the Atlantic Ocean; according to data from deep-sea drilling on the 41st leg of the Glomar Challenger. Izd. Nauka, Moscow, USSR, In: Vassoyevich, N. B. (editor), Tipy osadochnykh formatsiy neftegazonosnykh basseynov, 145-166, georefid:1982-028761

Coverage:
West: -80.0000 East: 20.0000 North: 75.0000 South: -60.0000
West: NaN East: NaN North: NaN South: NaN
Relations:
Expedition: 41
Data access:
Provider: SEDIS Publication Catalogue
Data set link: http://sedis.iodp.org/pub-catalogue/index.php?id=1982-028761 (c.f. for more detailed metadata)
This metadata in ISO19139 XML format